misstänksam

misstänksam
adj (-t, -ma)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • misstänksam — • misstrogen, misstänksam, skeptisk, klentrogen, vantrogen • skeptisk, misstrogen, klentrogen, misstänksam, reserverad, tvivelsam, kritisk • misstänksam, misstrogen, klentrogen, tvivlande, tvivelsjuk …   Svensk synonymlexikon

  • tvivlande — • misstänksam, misstrogen, klentrogen, tvivlande, tvivelsjuk • skeptisk, misstrogen, klentrogen, misstänksam, reserverad, tvivelsam, kritisk • misstrogen, misstänksam, skeptisk, klentrogen, vantrogen • förlägen, generad, besvärad, förvirrad,… …   Svensk synonymlexikon

  • tvivelsjuk — • misstänksam, misstrogen, klentrogen, tvivlande, tvivelsjuk …   Svensk synonymlexikon

  • klentrogen — • misstrogen, misstänksam, skeptisk, klentrogen, vantrogen • misstänksam, misstrogen, klentrogen, tvivlande, tvivelsjuk • skeptisk, misstrogen, klentrogen, misstänksam, reserverad, tvivelsam, kritisk …   Svensk synonymlexikon

  • misstrogen — • misstrogen, misstänksam, skeptisk, klentrogen, vantrogen • misstänksam, misstrogen, klentrogen, tvivlande, tvivelsjuk • skeptisk, misstrogen, klentrogen, misstänksam, reserverad, tvivelsam, kritisk …   Svensk synonymlexikon

  • skeptisk — • skeptisk, misstrogen, klentrogen, misstänksam, reserverad, tvivelsam, kritisk • misstänksam, misstrogen, klentrogen, tvivlande, tvivelsjuk • misstrogen, misstänksam, skeptisk, klentrogen, vantrogen …   Svensk synonymlexikon

  • kritisk — • kräsen, kritisk, svårtillfredsställd, grätten, granntyckt, nogräknad • skeptisk, misstrogen, klentrogen, misstänksam, reserverad, tvivelsam, kritisk • kritisk, granskande, prövande, bedömande, värderande • väsentlig, viktig, kritisk, definitiv …   Svensk synonymlexikon

  • reserverad — • skeptisk, misstrogen, klentrogen, misstänksam, reserverad, tvivelsam, kritisk • inbunden, tillknäppt, förbehållsam, tystlåten, sluten, inåtvänd, introvert, reserverad • förbehållsam, reserverad, tystlåten, förtegen, tillknäppt, tillbakadragen,… …   Svensk synonymlexikon

  • tvivelsam — • skeptisk, misstrogen, klentrogen, misstänksam, reserverad, tvivelsam, kritisk …   Svensk synonymlexikon

  • vantrogen — • misstrogen, misstänksam, skeptisk, klentrogen, vantrogen …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”